Iglesia Luterana Costarricense

una iglesia sin paredes.

Avtal "500-årsfirandet av den Protestantiska Reformationen"

Den Lutherska kyrkan i Costa Rica (ILCO) och Det Statliga Universitetet på Distans, (UNED) skrev under avtalen "500-årsfirandet av den Protestantiska Reformationen ", med målet att genomföra akademiska aktiviteter som betonar och framhäver den universella påverkan av Reformationen och mer konkret hur den har influerat Costa Rica.

logo ilco littleGenom denna överrenskommelse godkänd av universitetsrådet (2334 - 2014) siktar man på att genomföra en serie avuneds logan aktiviteter som skulle belysa Martin Luther och den Protestantiska Reformationens omfattning ur ett historiskt, socialt och teologiskt perspektiv.

Detta föreslag delas upp i följande delar:

1. Kommunikationstekniker, som främjar produktion av ljud- och bildmaterial i olika kommunikationsmedium, exempelvis:

a. Streaming, som är publisering av av ljud och bildmaterial på internet, och den 13 april 2016 förverkligades det första programmet som hade följande teman:

  • Introduktion till den protestantiska reformationen och dess  påverkan på den nationella kontexten, av Pastor Gilberto Quesada,
  • Kvinnan och  ledarskapet av Pastora Teresa Guadamuz,
  • Reformation och Mångfald av Pastor Abel Moya och
  • Reformation och Kommunikation, av Rodolfo Mena.
  • Moderatorn till programmet var Sr Randall Trejos, ansvarig för Teologistudierna på Skola för Vetenskap och Humaniora, som säger:

"Välkomna till distansuniversitetet UNED, det glädjer mig att idag påbörja detta arbetet. För oss är det ett privilegie att den Lutherska Kyrkan och Distansuniversitetet jobbar tillsammans med ett tema som rör det sociala medvetenheten. Distansuniversitetet har Lutherska influenser gällande jämställdhet, integration och jämnmod som föddes med Luther det visar vi genom att vi delar livets teologi som ni har gjort."

I följande bild kan ni länka vidare till det första programmet!

streaming web
b. Radioprogram, gjorde man den 13 april med temat: Vad är Den Lutherskaonda unded Kyrkan i Costa Rica och dess mission i det Costarrikanska samhället. Kyrkan representerades av Pastor Presidente Gilberto Quesada och moderatorn var Sra. Angela Raminez från Distansuniversitetet.

c.Videokonferenser; med temat "Den Lutherska Reformationen i världen" som ska reflektera över hur reformationen har nått ut i olika länder. Konferensen ska förmodligen gjöras tillsammans med vänkyrkorna Svenska Kyrkan, Den Tyska Lutherska Kyrkan och Den Evengelisklutherska Kyrkan i USA.


2. Akademiska aktiviteter, med vilka båda parterna avser att genomföra seminarier, filmer och workshops som är relaterade till Luther och den Protestantiska rörelsen med infallsvinklar i utbildning, kultur, ekonomi, samhälle och teologi. Dessa träffar kommer hållas i Distansuniversitetet lokaler där även Den Lutherska Kyrkan finns representerad, i till exempel Guatuso, Puriscal och Sarapiquí.


3. Litterära aktiviteter, där vi släpper publikationen av:

  • Tidskrift ESPIGA, för den andra utgåvan år 2017, och bjuder in opubliserade författare att skriva om reformationen och dess påverkar på olika områden, och tjäna som läktare till dess spridning, reflektion, debatt och undersökning.
  • Publisering av ILCOs historiska verk, som redovisar ILCOs viktiga bidrag till sociala, politiska och teologiska utvecklingen i Costa Rica under sina 28 år.

Iglesia Luterana Costarricense. Se permite la reproducción citando la fuente.
Derechos Reservados © 2010-2017 | ILCO | Costa Rica

Diseño por Diseño web por Y2K Webs

Please publish modules in offcanvas position.